16. júlí 2014 · Slökkt á athugasemdum við Nýr forseti framkvæmdastjórnarinnar vill stöðva stækkun ESB · Categories: ESB, Framsókn, Ríkisstjórnin, Utanríkismál

Rikisstjórn Íslands hefur marg lýst því yfir að hún ætlar ekki að halda áfram viðræðum við ESB og hefur hætt öllum samskiptum er lúta að umsókninni enda á móti inngöngu Íslands í ESB.

Nú hefur nýr forseti framkvæmdastjórnar ESB, Jean Claude Junker sagt að ekki verði um frekari stækkun næstu fimm árin. Hann ætli sér að sinna þeim löndum sem nú þegar eru í ESB, þétta raðirnar og vinna á hinum griðarmörgu vandamálum sem sambandið glimir við.

Þetta er i samræmi við min fyrri orð um ESB og að ekki sé rökrett að ganga i sambandið ekki síst þegar óvissan um þróun þess og framtíð er svo mikil. Junker ætlar sér að eigin sögn að taka á mörgum vandamála sambandsins. En miðað við verkefnafjöldann, stærð vandamálanna og þær endurbætur sem vinna þarf í á ESB er ljóst að 5 ár er stuttur timi og liklegra að það taki lengri tima en það að klára vinnuna.

Árni Páll og Össur hafa líklega rétt fyrir sér að það seu amk 10 – 15 ár í að möguleiki sé á inngöngu fyrir Ísland en ekki vegna afturköllunar umsóknar heldur innri vandamála ESB . Vinstri sinnaðir evrópusinnar eru í raun sjálfir komnir að þessari niðurstöðu með því að hvetja til fríverslunarsamninga við fjarlæg lönd í anda framsóknarstefnunar og ríkisstjórnar Sigmundar Davíðs.

Ljóst er að yfirlýsing Junkers er áfall fyrir JÁ Ísland samtökin og aðra evrópusambandssinna því hún endanlega klárar evrópudraum þeirra, það sem meira er að finna þarf annan tilverurétt fyrir nýjan stjornmálaflokk sem vitað að er í pípunum.

Umræðan ætti að vera hvernig við sjálf getum byggt Ísland upp fremur en að ræða um aðild að sambandi sem á í margvíslegum innri vanda og fyrirséðar lengri tima breytingar þess. Það dugar ekki að bíða eftir því sem ekki kemur.

20. mars 2014 · Slökkt á athugasemdum við Skýrsla utanríkisráðherra til Alþingis 2014 · Categories: alþingi, Norðurlönd, Öryggis- og varnarmál, Ríkisstjórnin, Utanríkismál, Ýmislegt

 

 • Ég fylgi hér úr hlaði skýrslu minni til Alþingis um utanríkis- og alþjóðamál. Það er rík hefð fyrir þessari skýrslugjöf hér á Alþingi og umræðum þeim sem á eftir fylgja. Er það ánægjulegt að geta lagt fram eins efnismikla skýrslu og hér er á borðum og er það von mín að um efni hennar geti átt sér stað góðar umræður í dag.

 

 • Staða Íslands í alþjóðsamfélaginu, hlutverk okkar og áherslur er ákaflega mikilvæg umræða. Ekki bara hér á Alþingi heldur í samfélaginu öllu. Er hægt að fullyrða að vandfundin er sú þjóð sem er eins vel upplýst um alþjóðamál og er eins meðvituð um stöðu sína og hlutverk í alþjóðasamfélaginu og við Íslendingar.

 

 • Við erum sjálfstæð, megnug og velmegandi þjóð sem hefur kosið að eiga náið samstarf við nágranna sína, vinaþjóðir og bandamenn. Um meginstef utanríkisstefnu Íslands ríkir í öllum aðalatriðum sátt og hefur svo verið nánast óháð því hvaða stjórnvöld sitja hverju sinni, þótt um einstaka ákvarðanir geti vissulega verið skiptar skoðanir.

 

 • Gegnumsneitt hafa íslensk stjórnvöld leitast við að auka hagsæld á Íslandi með því að opna markaði fyrir íslenska framleiðslu, menningu og hugvit. Með sama hætti hafa stjórnvöld talað röddu Íslands á alþjóðavettvangi svo að sérstaða okkar skiljist og að hagsmunir verði tryggðir. Þá er öryggi lands og þjóðar eitt af megin hlutverkum stjórnvalda. Ísland hefur ávallt farið þá leið að taka þátt í alþjóðasamstarfi, gert samninga við bandamenn okkar um varnir landsins og talað fyrir friði og mannréttindum.

 

 • Í þessari upptalningu birtast meginstefin sem slegin hafa verið í íslenskri utanríkispólitík. Þetta eru sömu stef og meirihluti þjóðar hefur fylkt sér um og þetta er leiðarljós fólksins sem skipar utanríkisþjónustuna.

 

 • Með leyfi forseta: „…„Permanent Mission of Iceland, góðan dag” segir silkimjúk og traustvekjandi kvenmansröddin í símann. Mér líður strax betur, kynni mig og segist vera í nokkrum vanda. „Ég er staddur í Mombasa, vegabréfs- og farmiðalaus. Getið þið hjálpað!” – „JESÚS” segir hljómþýða röddin – missir örlítið taktinn en er snögg að ná fyrri yfirvegun. „Jú, við getum örugglega bjargað því”. Samtalið heldur áfram og námsmaðurinn leggur á skömmu síðar, rólegur og sæll í bragði…

 

 • Þessi tilvitnun er í bloggskrif starfsmanns utanríkisþjónustunnar. Hvers vegna er það nefnt hér í ræðustóli Alþingis? Jú, utanríkis- og alþjóðamál eru lifandi málaflokkur og munu úrlausnir vandamála og stefnubreytingar alltaf taka mið af samspili hagsmuna og hugmynda um samfélag okkar. Með nýjum tímum fylgja ný vinnubrögð. En grunnurinn er ætíð sá sami.

More »

12. febrúar 2014 · Slökkt á athugasemdum við Norrænt samstarf í öryggismálum · Categories: Norðurlönd, Öryggis- og varnarmál, Utanríkismál

Norræn samvinna byggir á gömlum merg en á síðustu árum hefur samstarfi í utanríkis- og öryggismálum vaxið fiskur um hrygg. Í þessu sambandi mörkuðu skýrsla Thorvalds Stoltenbergs um aukið samstarf landanna á þessu sviði og norræn samstöðuyfirlýsing um gagnkvæma aðstoð á hættu- og neyðartímum tvímælalaust þáttaskil.

Það fer vel á því að í dag hittist utanríkisráðherrar og varnarmálaráðherrar Norðurlandanna í Keflavík á sama tíma og flugsveitir Norðmanna, Svía og Finna stunda æfingar á Íslandi. Æfingarnar byggja á tillögum Stoltenbergs um norræna loftrýmisgæslu og gefa þátttökulöndunum tækifæri til að samhæfa aðgerðir og efla tengslin sín á milli. Þannig styrkja Norðurlöndin samvinnu sína á heimaslóð en efla jafnframt getu sína til að starfa saman í alþjóðlegum verkefnum.

Aðildin að Atlantshafsbandalaginu og varnarsamningurinn við Bandaríkin gegna lykilhlutverki í varnarmálum Íslands. Norræna samstarfið er mikilvæg viðbót vegna þess að það nær til margra og ólíkra áhættuþátta, m.a. hernaðarógna, skipulagðrar glæpastarfsemi, hryðjuverka, umhverfisöryggis og netöryggis, svo fátt eitt sé nefnt. Samstarf og æfingar með grannríkjunum gera okkur betur í stakk búin til að vinna með frændþjóðunum og styrkir jafnframt staðarþekkingu erlendu gestanna en hvort tveggja getur reynst mikilvægt ef hætta steðjar að.

Dagskrá ráðherrafundarins í dag endurspeglar þessa auknu breidd í samvinnu landanna. Við munum ræða framtíðarþróun norræna samstarfsins, öryggishorfur á norðurslóðum, verkefni Atlantshafsbandalagsins og hvernig Norðurlöndin geta í sameiningu lagt sín lóð á vogarskálar alþjóðlegrar friðaruppbyggingar.

 

Greinin birtist í Fréttablaðinu og á Vísir.is 12.2.2014

10. janúar 2014 · Slökkt á athugasemdum við Norræn samstaða í hvikulum heimi · Categories: Norðurlönd, Utanríkismál

Gunnar Bragi Sveinsson, utanríkisráðherra Íslands og Erkki Tuomioja, utanríkisráðherra Finnlands skrifa:

Áhrif loftslagsbreytinga og annarrar hnattrænnar þróunar skapa heimsbyggðinni sífellt nýjar áskoranir og tækifæri. Norrænu ríkjunum hefur tekist vel til að bregðast við þessum breytingum eins og fjölmargar rannsóknir sýna. Sá árangur Norðurlandanna hefur verið öðrum áhugaverð fyrirmynd en við getum gert enn betur.

Samvinna skilar mestum árangri þegar mæta þarf krefjandi verkefnum samtímans. Aukin norræn samvinna er að okkar mati lykill að lausn þeirra verkefna sem við stöndum andspænis. Við erum reiðubúin að leggja fram þekkingu okkar og reynslu í þeirri viðleitni að ná markmiðum sjálfbærrar þróunar í umhverfislegu, félagslegu og efnahagslegu tilliti.

Á fundi okkar í Helsinki í gær ræddum við með hvaða hætti Finnland og Ísland geta í sameiningu nýtt styrk sinn enn frekar í þágu norrænnar samvinnu. Sameiginleg gildi Norðurlandanna byggjast á lýðræði, réttarríkinu, jafnrétti kynjanna og virðingu fyrir mannréttindum. Þetta eru leiðarljós stefnu okkar jafnt innanlands sem og á vettvangi alþjóðastofnana, meðal annars innan Sameinuðu þjóðanna, Öryggis- og samvinnustofnunar Evrópu og svæðisbundinna stofnana í Norður-Evrópu.

Norræn samvinna á sviði utanríkis- og öryggismála er í mótun. Mikilvægt skref sem þéttir raðirnar var stigið í Helsinki árið 2011 þegar allir fimm utanríkisráðherrar Norðurlandanna sammæltust um norræna samstöðuyfirlýsingu þar sem lögð er áhersla á að ríkin muni koma hvert öðru til aðstoðar þegar hætta steðjar að, svo sem af völdum náttúruhamfara, af mannavöldum og vegna tölvu- og hryðjuverkaárása.

Merkur áfangi
Samvinna Norðurlandanna á sviði varnarmála hefur eflst enn frekar innan NORDEFCO-samstarfsins á síðustu árum. Merkum áfanga verður náð í samstarfi norrænu ríkjanna þegar Svíþjóð og Finnland taka þátt í loftrýmiseftirliti og tengdri þjálfun á Íslandi í næsta mánuði.

Samvinna okkar byggist á heildstæðri sýn á öryggismál. Við erum sammála um mikilvægi forvarna og viðbúnaðar þegar tekist er á við öryggisáskoranir samtímans, hvort sem um ræðir mansal, netöryggi, neyðarástand sem krefst mannúðaraðstoðar eða umhverfismál á borð við loftslagsbreytingar.

Breytingar og áskoranir í nærumhverfi okkar á norðurslóðum hafa áhrif á stöðu Íslands og Finnlands. Norðurskautsráðið er nú meginvettvangur alþjóðlegrar samvinnu á norðurslóðum. Það hefur þróast frá því að vera vettvangur stefnumarkandi umfjöllunar yfir í samstarfsvettvang þar sem ákvarðanir eru teknar. Gerð lagalega bindandi samninga um leit og björgun og viðbrögð við olíuvá undirstrika þessa þróun. Það eru gagnkvæmir hagsmunir okkar að treysta enn frekar hlutverk Norðurskautsráðsins.

Svæðisbundin og alþjóðleg samvinna stuðlar að öryggi Norðurlandanna í víðtækum skilningi. Hún er lykillinn að framtíðinni.

Birtist í Fréttablaðinu 8. janúar 2014

13. nóvember 2013 · Slökkt á athugasemdum við Hvar er allt fólkið? · Categories: ESB, Skuldamál, Utanríkismál

Þorsteinn Pálsson er um margt geðugur maður og dagsfarsprúður. Því kemur því á óvart hversu ómálefnalegur hann er orðinn þar sem hann stendur upp á kögunarhóli Fréttablaðsins, þar sem hann í þríliðu pönkast á því fólki og flokkum sem ekki vilja ganga í Evrópusambandið. Í því efni liggur honum sérstaklega þungt orð til okkar framsóknarmanna og hefur svo lengi verið.

Á sömu síðu syngur líka sínar rímur Ólafur Stephensen, ritstjóri, sem skrifar annan hvorn leiðara til að dásama ESB.

Ekki fer illa á að þeir séu á sömu síðunni, það er ákveðið hagræði í því.

Þeim báðum til glöggvunar, skal bent á að flokkarnir sem fengu meirihluta í síðustu kosningum voru sammála um tvö stórmál: að hjálpa skuldugum heimilum, með leiðréttingu lána og svo að ekki væri hagstætt fyrir Ísland að ganga í Evrópusambandið.

Mér sýnist að þessir greindu menn hafi misst af þessum meginniðurstöðum kosninganna.

2. nóvember tapar hinn dagfarsprúði Þorsteinn sér hinsvegar alveg og skrifar ósvífna grein sem á að sýna fram á að Framsókn sé ” þjóðernispopulistaflokkur ” Ástæðan fyrir nafngiftinni er sú að við viljum ekki í Evrópusambandið og ætlum að standa við loforð um að létta byrðar almennings í landinu.

Hvaða dónaskapur er það að telja menn einangrunarsinna fyrir að hafa þá skoðun að hagsmunum okkar sé betur borgið utan Evrópusambandsins? Ríkisstjórnin hvetur til samvinnu og aukins samstarfs við Evrópusambandið, Evrópuþjóðir, Kanada, Bandaríkin og Kína, sem og nýrrar sóknar til norðurs.

Einu sinni kom ástsjúkur strákur á bæ og vildi hitta heimasætuna sem hann lagði hug á. Allt heimilisfólkið, alls um tíu manns, sat í baðstofu, nema heimasætan, sem hafði brugðið sér af bæ. Þá spurði stáksi, ” hvar er allt fólkið”?

Sama er með Þorstein og Evrópusambandið.

Af kögunarhólnum er alltaf horft í sömu áttina, “rétt eins og vindhani sem ryðgaður er fastur á bæjarburst”.

Skuldamál heimila voru aðalmál kosninga og Framsóknarflokkurinn hafði ákveðna sýn í þeim málum.

Kjósendur töldu það brýnasta mál samfélagsins og nýlegar kannanir sýna svo ekki verður um villst, að almenningur telur það enn langbrýnasta málið og gnæfir það yfir öll önnur viðfangsefni.

Þorsteinn vogar sér að halda því fram að það sé popúlismi að takast á við brýnasta verkefni samtímans.

Það er honum til vansa. Ég hef velt því fyrir mér hvað gengur eiginlega að manninum og rifjast upp fyrir mér atburðarás sem ég heyrði talað um þegar ég var ungur maður fyrir norðan, en sem kunnugt er afgreiddi ég þar bæði bensín og mokaði skít, ef þess þurfti.

Sagt var að þegar Sjálfstæðisflokkurinn skrapp úr hendi Þorsteins, eftir honum hafði reynst ofviða að stjórna ráðuneyti sem hann veitti forstöðu hafi hann kennt Framsókn um.

Allir vita auðvitað að örlög Þorsteins voru í eigin hendi alltaf og sjálfstæðismenn völdu foringja sem þeir töldu sigurstranglegri, án aðkomu og afskipta fólks úr öðrum flokkum.

Sagt er að Þorsteinn hafi síðan lagt fæð á framsóknarmenn.

Það er tímabært fyrir Þorstein að átta sig á að það voru hans eigin flokksmenn sem höfnuðu honum, líkt og þeir hafa hafnað Evrópusambandinu.

 

18. ágúst 2013 · Slökkt á athugasemdum við Af ESB, IPA og þjóðaratkvæðagreiðslu · Categories: ESB, Ríkisstjórnin, Utanríkismál, Ýmislegt

“Gert verður hlé á aðildarviðræðum Íslands við Evrópusambandið og úttekt gerð á stöðu viðræðnanna og þróun mála innan sambandsins. Úttektin verður lögð fyrir Alþingi til umfjöllunar og kynnt fyrir þjóðinni. Ekki verður haldið lengra í aðildarviðræðum við Evrópusambandið nema að undangenginni þjóðaratkvæðagreiðslu.” – Stefnuyfirlýsing ríkisstjórnar Framsóknarflokksins og Sjálfstæðisflokksins

ESB

Aðild Íslands að Evrópusambandinu var ekki eitt af stærstu málum kosningabaráttunnar í vetur en flokkarnir upplýstu að sjálfsögðu um fyrirætlanir sínar varðandi málið. Núverandi stjórnarflokkar fóru ekki leynt með þá ætlun sína að ef þeir fengu umboð frá þjóðinni yrði breytt um stefnu. Flokkarnir hlutu meirihluta þingsæta og lýðræðislegan rétt til að fylgja eftir stefnu sinni varðandi ESB og önnur mál.

Í stjórnarsáttmálanum segir að gert verði hlé viðræðunum. Það þýðir að sjálfsögðu að ekki verður meira unnið við aðildarferlið og kröftunum beint í önnur verkefni.  Stöðu viðræðnanna þarf að meta og til grundvallar því liggur stöðuskýrsla frá því í apríl. Verður metið hvort ástæða sé til að skoða ákveðna hluta hennar betur og/eða leita svara við spurningum sem etv. er ekki svarað. jafnframt er ætlunin að leggja mat á þróun Evrópusambandsins frá því að ferlið hófst 2009 og reyna að meta hvernig líklegt er að ESB þróist á næstu árum.

Nýverið birti breska blaðið Daily Mail niðurstöður könnunar sem gerð var meðal íbúa Evrópusambandsins. Spurt var um traust til sambandsins og var niðurstaðan sú að 60% treysta ekki sambandinu. Svo afgerandi lýsing á vantrausti hlýtur að valda stjórnendum ESB áhyggjum.

IPA

Með stöðvun aðildarviðræðna er þó að mörgu að huga, t.a.m. framtíð IPA-verkefna hér á landi.

IPA (Instrument for Pre-Accession Assistance) er samheiti yfir fjölþætta aðstoð sem ESB veitir umsóknarríkjum til að undirbúa aðild. Með það að leiðarljósi var það tekið skýrt fram samhliða stöðvun aðildarviðræðnanna að ekki yrði af IPA verkefnum sem ekki væru hafin að nokkru leyti. Ríkisstjórnin ákvað þó að leggja til að verkefni sem komin voru af stað eða búið var að eyða miklum tíma og kröftum í að undirbúa yrðu kláruð. Á þetta féllst ESB ekki þar sem viðræður um aðild hafa verið stöðvaðar. Ákvörðun Evrópusambandsins um að hætta við styrkina má skilja sem staðfestingu á því að ekki sé lengur litið á Ísland sem ríki í umsóknarferli.

Nokkrar staðreyndir um styrkina:

 • Ekki stendur til að hætta við þau verkefni sem þegar eru hafin, en viðræður um að ljúka þeim fara fram í næsta mánuði. Ekkert hefur komið fram sem bendir til þess að ESB muni krefjast endurgreiðslu á þeirri upphæð sem  hefur verið lögð í þau verkefni.
 • Heildarstuðningurinn sem Íslandi stóðtil boða nam um 6,2 ma. kr., þar af voru 5,2 ma. ásvokallaðri landsáætlun sem skipt var áárin 2011, 2012 og 2013.
 • Öll verkefni álandsáætlun 2011, aðupphæð1,8 ma. kr., voru umsamin og hafin utan Matís-verkefnisins sem fellur þ.a.l. niður.
 • Öll verkefni á landsáætlun 2012 og 2013 falla niður, utan eitt sem var hafið; styrkur til að undirbúa stjórnunareiningu fyrir þátttöku í uppbyggingarsjóðunum í atvinnu- og nýsköpunarráðuneyti af landsáætlun 2012.

Yfirlit yfir landsáætlun – http://www.utanrikisraduneyti.is/media/ipa/Yfirlit-IPA-verkefna-2011-2013.pdf

Verkefnin sem hlotið höfðu brautargengi hjá „commisjóninni“ í Brussel eru mörg áhugaverð og hægt að setja sig í spor þeirra sem að þeim standa, að sækja í þá miklu fjármuni sem ESB bauð uppá. Nú þurfa þessir aðilar að leita leiða til að fjármagna verkefnin með öðrum hætti, fresta þeim, hægja á þeim, hætta við eða forgangsraða.

Evrópusambandið og fyrri stjórnvöld höfðu byggt upp miklar væntingar í kringum IPA styrkina. Á alþingi vöruðu alþingismenn við slíkum væntingum og lýstu sumir efasemdum um réttmæti styrkjanna.

IPA styrkir eða annar hvati frá Evrópusambandinu má ekki vera drifkrafturinn fyrir aðildarumsókn. Hún þarf að byggja á vilja sem flestra Íslendinga til að vilja aðlaga líf sitt að sambandinu.

Þjóðaratkvæðagreiðsla

Í stjórnarsáttmálanum segir að “Ekki verður haldið lengra í aðildarviðræðum við Evrópusambandið nema að undangenginni þjóðaratkvæðagreiðslu.” Einhverra hluta vegna hefur þessi setning verið túlkuð með ólíkum hætti en ætti ekki að þurfa. Ekki verður um frekari viðræður eða vinnu að ræða þar sem búið er að gera hlé. Fólk getur treyst því að ekki verða viðræður hafnar á ný nema að undangenginni þjóðaratkvæðagreiðslu.

Nýjustu kannanir sýna að 57,4 % Íslendinga eru á móti aðild að Evrópusambandinu. Þar liggja eflaust margar ástæður að baki en staðreyndin er sú að meirihluti þjóðarinnar er á móti aðild.

Makríldeilan kom til umræðu fundi utanríkismálanefndar Alþingis fyrir skömmu. Þar lögðu fulltrúar Framsóknarflokksins áherslu á að haldið yrði fast við kröfur Íslendinga í deilunni enda hafi Íslendingar lagt sig fram um að leysa deiluna m.a. með tillögum um að allar þjóðir gæfu eftir í sínum kröfum. Þá lögðum við áherslu á að íslensk stjórnvöld kynntu með afgerandi hætti forystu Íslendinga í vernd fiskistofna og sjálfbærum veiðum. Stjórnvöld hafa því miður látið hjá líða að halda á lofti málstað Íslendinga með afgerandi hætti á alþjóðavettvangi undanfarin ár, nægir þar að nefna Icesave málið. Því er það áhyggjuefni að verulega virðist vanta upp á almenna kynningu erlendis á staðreyndum og málstað Íslendinga í markríldeilunni. More »

14. ágúst 2012 · Slökkt á athugasemdum við Hvað er þetta með VG og ESB ? · Categories: ESB, Ríkisstjórnin, Utanríkismál, Ýmislegt · Tags: , , , , ,

Þann 12. Apríl sl. skrifaði ég grein hér á síðuna sem ég kallaði „ESB lítilsvirðir Ísland og Vinstri Græn syngja með“. Greinin fjallaði um stuðning ESB við málshöfðun fyrir EFTA gegn Íslandi og innihaldslausar yfirlýsingar Vinstri grænna. Líkti ég VG við drenginn í sögunni „Úlfur Úlfur“. Mér sýnist að þingmenn og ráðherra VG hafi ekki lesið þessa grein og þá síður söguna góðu því áfram halda þeir að kalla úlfur úlfur en gera ekkert meir.
Vinstri græn geta stöðvað þessa vonlausu vegferð en vilja það ekki. Þingmenn Vinstri grænna VILJA halda áfram aðildarviðræðum við ESB, annars væru þeir búnir að setja niður hælana.
Nú er svo komið að eingöngu Samfylkingin getur bjargað VG frá því að þurrkast út með því að taka af skarið og stöðva ferlið og þannig mögulega tryggt VG eitthvað fylgi hjá þeim sem verða búnir að gleyma öllum sviknu loforðunum. Samfylkingin er að verða vinalaus í sinni utanríkispólitík og því kann slík björgunaraðgerð að hugnast þeim og tryggja með því áframhaldandi samstarf við VG.
Það yrði skelfilegt. Íslandi þolir ekki annað kjörtímabil afturhalds og skattpíningar.
Gunnar Bragi.

20. apríl 2012 · Slökkt á athugasemdum við Á ekki að bregðast við hótunum ESB? · Categories: ESB, Utanríkismál, Ýmislegt · Tags: , , , , ,

Evrópusambandið boðar þvingunaraðgerðir gagnvart Íslandi vegna Makrílveiða. Talsmaður sjávarútvegsnefndar ESB sakar Íslendinga um rányrkju. Skrítið, því það sem ESB er einna þekktast fyrir er sóðaleg umgengni um sjávarútvegsauðlindina. Ef einhver dugur er í íslenskum stjórnvöldum þá senda þau út yfirlýsingu um að fjölmargir samningafundir hafi verið haldnir, að íslendingar hafi boðið minnkun á heimildum ef aðrir gera það einnig en ESB og Noregur hafi hafnað því. Síðan fari sendinefnd til til Brussel, London, Oslóar, Parísar Vigo, Lissabon, os.frv. og upplýsi ráðamenn og fjölmiðla um sýn Íslands á málið. Skyldu stjórnvöld óttast svo mjög illsku ESB að send verði bréfdúfa með kurteisislegt andvarp ?

Gunnar Bragi.

14. apríl 2012 · Slökkt á athugasemdum við Utanríkisráðherra leyndi alþingi bréfinu · Categories: ESB, Utanríkismál, Ýmislegt · Tags: , , , , , ,

Margir vöruðu við því að utanríkisráðherra færi bæði með stjórn aðildarviðræðna við ESB og varnir okkar í Icesave gagnvart ESA og nú einnig gagnvart ESB. Nýverið var utanríkisráðherra uppvís að því að upplýsa ekki um bréf framkvæmdastjórnar ESB þar sem framkvæmdastjórnin óskar að styðja ólögmætar ásakanir ESA.

Utanríkisráðherra hélt bréfinu leyndu fyrir alþingi, um það verður ekki deilt.

Vinnubrögð ráðherra skipta engu fyrir framhald málsvarnar Íslands en þau skipta miklu máli fyrir samskipti utanríkisráðherra við utanríkismálanefnd.  Þótt ráðherrar VG reyni nú að verja utanríkisráðherra þá dugar það ekki nema etv. til heimabrúks. Er utanríkisráðherra að láta ást sína á Evrópusambandinu trufla dómgreind sína varðandi Icesave máið? Ef svo er, væri það þá í fyrsta sinn? Maður spyr sig.

Gunnar Bragi.